Các dự án nổi bật

Khách sạn Menrva
Thi công, lắp đặt nội thất
Khách sạn Pearl River Hải Phòng
Thi công, lắp đặt nội thất
Khách sạn Sea Star (Quảng Ninh)
Thi công, lắp đặt nội thất
Dự án nội thất khách sạn Long Thuận
Thi công, lắp đặt nội thất
Dự án nội thất khách sạn The Shine
Thi công, lắp đặt nội thất
Dự án khách sạn Pullman Hải phòng
Thi công, lắp đặt nội thất